جهت دریافت نمونه سوال حرفه وفن سال سوم راهنمایی مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی تهران روی لینک های زیر کلیک کنید .

 سوال امتحان درس حرفه و فن سال سوم راهنمایی واحد میرداماد ترم اول ( 88-87 )

فایل های ضمیمه :

صفحه اول سوال درس حرفه و فن سال سوم راهنمایی
تاریخ برگزاری : 15/10/87

صفحه اول سوال درس حرفه و فن سال سوم راهنمایی
تاریخ برگزاری : 15/10/87

صفحه دوم سوال درس حرفه و فن سال سوم راهنمایی
تاریخ برگزاری : 15/10/87

صفحه دوم سوال درس حرفه و فن سال سوم راهنمایی
تاریخ برگزاری : 15/10/87

سوال امتحان درس حرفه و فن سال سوم راهنمایی واحد آبشناسان ترم اول ( 88-87 )

فایل های ضمیمه :

صفحه اول سوال درس حرفه و فن سال سوم راهنمایی
تاریخ برگزاری :11/10/87

صفحه اول سوال درس حرفه و فن سال سوم راهنمایی
تاریخ برگزاری :11/10/87

صفحه دوم سوال درس حرفه و فن سال سوم راهنمایی
تاریخ برگزاری :11/10/87

صفحه دوم سوال درس حرفه و فن سال سوم راهنمایی
تاریخ برگزاری :11/10/87

 

 

 

 جهت دریافت نمونه سوال حرفه وفن سال دوم راهنمایی مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی تهران روی لینک های زیر کلیک کنید .

سوال امتحان درس حرفه و فن سال دوم راهنمایی واحد میرداماد ترم اول ( 88-87 )

فایل های ضمیمه :

صفحه اول سوال درس حرفه و فن سال دوم راهنمایی
تاریخ برگزاری:15/10/87

صفحه اول سوال درس حرفه و فن سال دوم راهنمایی
تاریخ برگزاری:15/10/87

صفحه دوم سوال درس حرفه و فن سال دوم راهنمایی
تاریخ برگزاری:15/10/87

صفحه دوم سوال درس حرفه و فن سال دوم راهنمایی
تاریخ برگزاری:15/10/87

 سوال امتحان درس حرفه و فن سال دوم راهنمایی واحد آبشناسان ترم اول ( 88-87 )

فایل های ضمیمه :

صفحه اول سوال درس حرفه و فن سال دوم راهنمایی 
تاریخ برگزاری : 11/10/87

صفحه اول سوال درس حرفه و فن سال دوم راهنمایی
تاریخ برگزاری : 11/10/87

صفحه دوم  سوال درس حرفه و فن سال دوم راهنمایی 
تاریخ برگزاری : 11/10/87

صفحه دوم سوال درس حرفه و فن سال دوم راهنمایی
تاریخ برگزاری : 11/10/87

 

 

  جهت دریافت نمونه سوال حرفه وفن سال اول راهنمایی مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی تهران  روی لینک های زیر کلیک کنید .

امتحان دی ماه ۸۷ واحد میرداماد :

فایل های ضمیمه :

صفحه اول سوال درس حرفه و فن سال اول راهنمایی واحد میرداماد
تاریخ برگزاری : 15/10/87

صفحه اول سوال درس حرفه و فن سال اول راهنمایی واحد میرداماد
تاریخ برگزاری : 15/10/87

صفحه دوم سوال درس حرفه و فن سال اول راهنمایی واحد میرداماد
تاریخ برگزاری : 15/10/87

صفحه دوم سوال درس حرفه و فن سال اول راهنمایی واحد میرداماد
تاریخ برگزاری : 15/10/87

امتحان دی ماه ۸۷ واحد آبشناسان :

فایل های ضمیمه :

صفحه اول سوال درس حرفه و فن سال اول راهنمایی
تاریخ برگزاری :11/10/87

صفحه اول سوال درس حرفه و فن سال اول راهنمایی
تاریخ برگزاری :11/10/87

صفحه دوم  سوال درس حرفه و فن سال اول راهنمایی
تاریخ برگزاری :11/10/87

صفحه دوم سوال درس حرفه و فن سال اول راهنمایی
تاریخ برگزاری :11/10/87

 

 

جهت دانلود نمونه سوالات به صورت فایل pdf  روی لینک های زیر کلیک راست کرده و گزینه   … راsave target asبزنید.

آموزش حرفه وفن سال اول خرداد ماه 89 

آموزش حرفه وفن سال دوم خرداد ماه 89

آموزش حرفه وفن سال اول دی ماه 88

آموزش حرفه وفن سال دوم دی ماه 8۸

آموزش حرفه وفن سال سوم دی ماه 88

 

 

نمونه سوال امتحان نهایی درس حرفه و فن سال سوم راهنمایی  استان تهران ( خرداد 1388 )

برگرفته از سایت مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

جهت مشاهده سوالات روی لینک های زیر کلیک کنید.

صفحه اول

صفحه دوم

پاسخنامه

 تاريخ : ۹۰/۰۳/۲۲ | 17:42 | نویسنده : امیر اکبرزاده |
مترجم سایت
  • اس ام اس دون
  • قالب میهن بلاگ
  •